Coaching och kommunikation med Kopp Consulting

Varje möte på en arbetsplats innebär kommunikation. Vi coachar ledare och medarbetare till att nå dit de vill. Ett ledarskap som är medveten om sin kommunikation kan nå tillit, delaktighet och handlingskraft. För effektiva och hållbara arbetsplatser.

Tillit på arbetsplatsen

Hur når man tillit genom samtal?

En arbetsplats med tillit innebär att lita till verksamhetens kärna. Vad och hur du kommunicerar är en del av framgången. Vi hjälper dig att fokusera på det som fungerar med coaching, inspiration och kunskap.

Din coach

Mitt namn är Anna Kopp. Jag coachar och utbildar ledare och medarbetare i olika branscher och offentliga förvaltningar sedan femton år. Är certifierad coach på PCC-nivå inom ICF, utbildare och kommunikatör.

Kommunikation är ett nyckelord för mig. Att detta är viktigt på en arbetsplats håller nog alla med om. I praktiken finns dock mycket att förstå, lära och träna om man vill nå förändring av något slag; Hur kan en leda samtal som leder till delaktighet och engagemang? Hur behöver en förstå sin egen påverkan som ledare? Hur ska en leda och samarbeta i en föränderlig värld?

Strategisk kommunikation och organisations-kommunikation är områden som växer. Det nyaste inom dess forskning vill jag gärna sprida.

Välkommen!